Informationsbrev Mars 2018

 • På förekommen anledning har styrelsen sett ett behov av att se över våra lås, taggar och nycklar. Vi gör just nu en inventering av föreningens alla taggar. Det är ett stort jobb då det inte bara finns taggar till våra 102 lägenheter, utan även funktioner som tex polis, post, ambulans, reklamutdelare, sophämtare, snöskottare osv. Också har taggar till våra lås. När alla taggar inventerats kommer de taggar som inte rapporterats in att blockeras så att de slutar fungera. Vi säkrar också upp vårt ”skalskydd”. Det innebär att låsen i våra grindar, entréer och vindar byts ut. Framöver kommer inte våra nycklar fungera där, utan endast våra taggar kommer att kunna öppna dessa dörrar. Certego har rekommenderat oss att göra så, då vi vet att det finns nycklar ”på vift”. Hör av er om ni har funderingar kring detta.
 • Nu är arbetet med spolning av våra stammar färdigt. Rekommendationer finns att man bör göra det ungefär var 10:de år, för att på så sätt underhålla och skjuta fram behovet av stambyte.
 • Påminnelse: Glöm inte att städa tvättstugan efter dig. Töm torktumlaren på ludd, kasta skräp i papperskorgen, torka av maskiner osv. ”Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i ”.
 • Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren används under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
 • Påminnelse: Logga in på HSB-portalen om du inte redan gjort det. Där hittar du viktiga dokument om vår förening samt info kring ditt eget boende. Kontakta HSB om du av någon anledning inte har kvar ditt lösenord.

Informationsbrev November 2017

 

 • Glädjande nyheter! Ekonomin ser fortsatt god ut. Styrelsen har fattat beslut om oförändrad månadsavgift för 2018 J
 • Har du behov av att torka större mängder tvätt samtidigt? Då kan vi tipsa om att boka tvättstugan på Kriebsensgatan 14B där det finns två torkskåp.
 • Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren används under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
 • Påminnelse: Logga in på HSB-portalen om du inte redan gjort det. Där hittar du viktiga dokument om vår förening samt info kring ditt eget boende. Kontakta HSB om du av någon anledning inte har kvar ditt lösenord.

Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se

Glöm inte att släcka ljusen!

I december varje år ökar antalet ljusbränder jämfört med en vanlig månad. Närapå en fjärdedel av bränderna orsakas av glömda ljus.

Du kan själv minska risken för julbrand genom att följa checklistan nedan:

 • Kolla att brandvarnaren fungerar
 • Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar
 • Ta bort mossa och andra farliga dekorationer
 • Inga ljus på tv:n
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade
 • Inga levande ljus i julgranen
 • Kolla sladdarna till julgransbelysning och adventsljusstakar 
 • Gilla ”Bostadsrättsföreningen Vaksamheten” på    

Information till medlemmar 2 2017

 • Nu är det hög tid att skicka in motioner/förslag som vi ska besluta om på stämman. Närmare information om när stämman äger rum kommer längre fram. Eventuella motioner lämnas till styrelsen via mail eller i föreningens brevlåda på Kriebsensgatan 14C senast fjärde april.
 • Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren är tänkt att man använder under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
 • Renoveringen av innergården stannade upp då kyla och snö satte stopp för slutspurten. Det är inte mycket kvar, men vi väntar på lite mer belysning, lite snickeriarbeten och några fler små detaljer innan allt är färdigt. Det känns som att det blir riktigt bra när allt är färdigtJ
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta: Siamand Esmaili på tel- 073-750 01 60

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Information till medlemmar 1 2017

 • Vart sjätte år måste föreningen klara en Obligatorisk Ventilations Kontroll. Nu i år, 2017 är det dags för oss igen. Arbetet med Smedjegatan och Kriebsensgatan 14c är i stort sätt färdigt och arbetet med Kriebsensgatan 14a och b är i full gång. Det här är ett arbete som har tagit mycket tid och kraft då många lägenheter fått nedslag. Justeringen som behöver göras i vår förening kan inte göras innan alla bostadsrättsinnehavare åtgärdat sina nedslag. Då vi på olika sätt haft problem med ventilationen i vår förening och vi i och med denna ventilationskontroll sett att många fått nedslag vill vi från styrelsen påminna om att läsa föreningens stadgar. Där står bla att man ska kontakta styrelsen innan man utför större renoveringar/förändringar i sin bostadsrätt. Då denna OVK väckt många frågor och funderingar har ett dokument tagits fram, för att förtydliga vad som gäller och hur ventilationen fungerar i just vår förening. Dokumentet delades ut 27/1. Spara dokumentet!
 •  Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren är tänkt att man använder under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
 • Det finns ett ledigt förråd att hyra i föreningen. 4 m2.
 • Kontakta Petrus Rosén för mer information. Tel-070-636 68 58
 • Renoveringen av innergården stannade upp då kyla och snö satte stopp för slutspurten. Det är inte mycket kvar, men vi väntar på lite mer belysning, lite snickeriarbeten och några fler små detaljer innan allt är färdigt. Det känns som att det blir riktigt bra när allt är färdigt
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev april 2016

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

GODA NYHETER! Föreningen har tecknat en ny försäkring, i vilken det ingår en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Kontrollera om du har tecknat en sådan försäkring privat. Med största sannolikhet behöver du då inte ha den kvar, men det är viktigt att du undersöker det själv med ditt eget försäkringsbolag. Här har du eventuellt pengar att spara! ☺

Utdrag ur försäkringsvillkor för vår kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring: Allriskskada inkl. brand-, vatten-, inbrotts- och maskinskada. Omfattar också skador på försäkrad egendom p.g.a. räddningstjänstens åverkan. Självrisk: 2 000 SEK per skada (även vattenskada). Försäkringsbelopp: Fullvärde

Övrig information:

 • Det finns lediga förråd att hyra i föreningen. Kontakta Roger hos HSB för mer information, 010-442 55 21.
 • Renovering av innergården: På extrastämman fattade vi beslut i frågan. Vi beslutade om en budget för renoveringen. Vi fattade även beslut om att styrelsen arbetar vidare med det företag som tagit fram vår skiss. De beräknar kunna sätta igång med renoveringen i augusti, då det är bäst tid för plantering och annat.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se
Gilla Bostadsrättsföreningen Vaksamheten på Facebook


Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev februari 2016

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Nu är det hög tid att skicka in motioner/förslag som vi ska besluta om på stämman. Närmare information om när stämman äger rum kommer längre fram. Eventuella motioner lämnas till styrelsen via mejl eller i föreningens brevlåda på Kriebsensgatan 14C senast 31/3 2016.
 • Det finns lediga förråd att hyra i föreningen. Kontakta Lena på HSB för mer information, 010-442 55 23.
 • Renovering av innergården: Nu har styrelsen ett förslag som vi kommer att arbeta vidare med innan föreningen kan fatta beslut i frågan. Vår förhoppning och vårt mål är att renoveringen ska kunna dra igång nu i vår.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se
Gilla Bostadsrättsföreningen Vaksamheten på Facebook


Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev oktober 2015

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Inom ett par månader kommer det att finnas lediga förråd att hyra i föreningen. Kontakta Lena på HSB för mer information, 010-442 55 23.
 • En arkitekt håller på att plocka fram förslag när det gäller renovering av innergården. Styrelsen återkommer i frågan.
 • Påminnelse: Respektera era närboende vad det gäller ljudnivåer, särskilt sent om kvällar och nätter. Tänk även på att inte smälla hårt i dörrarna. Läs i våra stadgar samt i informationsbladet ni fått utdelat.
 • Tvättstugan – Vid bokningsproblem, kontakta Certego 016-10 88 60. Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att städa efter sig då man använt tvättstugan.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Nedan följer några tips till oss alla för en optimal ventilation i våra lägenheter:
 • Undertryck och oljud uppstår när fönsterventiler är helt stängda och luften måste hitta en annan väg som t.ex. brevinkast eller lägenhetsdörrar.
 • Frånluftsventiler i toaletter och klädkammare måste vara rena för att ventilationen ska fungera.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se
Gilla Bostadsrättsföreningen Vaksamheten på Facebook


Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev juni 2015

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Söndagen 24 maj genomfördes årets stämma i Brf Vaksamheten, 16 lägenheter fanns representerade. Beslut ang. renovering av innergården kommer att fattas vid en extra stämma, information och kallelse kommer längre fram.
 • Storstädning av trapphusen kommer att genomföras inom kort.
 • Tvättstugan – Vid bokningsproblem, kontakta Certego, tidigare Swesafe, 016-10 88 60. Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att städa efter sig då man använt tvättstugan.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror. Vecka 37 erbjuder Eskilstuna Energi och Miljö gratis hämtning av grovsopor för privatpersoner, se mer information kring detta på deras hemsida.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Nedan följer några tips till oss alla för en optimal ventilation i våra lägenheter:
 • Undertryck och oljud uppstår när fönsterventiler är helt stängda och luften måste hitta en annan väg som t.ex. brevinkast eller lägenhetsdörrar.
 • Frånluftsventiler i toaletter och klädkammare måste vara rena för att ventilationen ska fungera.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Vi önskar er en riktigt skön sommar!

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev februari 2015

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Tvättstugan – Vid bokningsproblem, kontakta Swesafe 016-108860. Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att städa efter sig då man använt tvättstugan.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Nu är det hög tid att skicka in motioner/förslag som vi ska besluta om på stämman. Närmare information om när stämman äger rum kommer längre fram. Eventuella motioner lämnas till styrelsen senast 17 april.
 • Ni har fortfarande möjlighet att komma med förslag på förändringar/försköning av innergården. Tanken är att vi fattar beslut i frågan på stämman.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • På förekommen anledning har en ventilationskontroll gjorts på Kriebsensgatan 14A och B. De som fått anmärkning har fått återkoppling kring detta. Nedan följer några tips till oss alla för en optimal ventilation i våra lägenheter:
 • Undertryck och oljud uppstår när fönsterventiler är helt stängda och luften måste hitta en annan väg som t.ex. brevinkast eller lägenhetsdörrar.
 • Frånluftsventiler i toaletter och klädkammare måste vara rena för att ventilationen ska fungera.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev december 2014

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Styrelsen bjöd in till Adventsfika 30/11, jätteroligt att så många kom!
 • Glädjande nyheter! Ekonomin ser fortsatt god ut, styrelsen har fattat beslut om oförändrad månadsavgift för 2015.
 • Från årsskiftet ändras tvättiderna, från 5 stycken 3-timmarspass till 4 stycken 4-timmarspass. Detta utifrån synpunkter som lämnats till styrelsen.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Glöm inte att släcka ljusen!

Varje år i december ökar antalet ljusbränder jämfört med en vanlig månad. Närapå en fjärdedel av bränderna orsakas av glömda ljus.

Du kan själv minska risken för julbrand genom att följa checklistan nedan:

 • Kolla att brandvarnaren fungerar
 • Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar
 • Ta bort mossa och andra farliga dekorationer
 • Inga ljus på tv:n
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade
 • Inga levande ljus i julgranen
 • Kolla sladdarna till julgransbelysning och adventsljusstakar

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten tackar för året som gått och önskar er alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!