Informationsbrev oktober 2014

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

Händelser:

 • Föreningens ekonomi ser bra ut. Föreningen äger fortfarande ett tiotal lägenheter. Då hyresgästerna i dessa flyttar säljer vi dessa, 30% av vinsten går direkt till amortering av våra lån. Försäljning av flera lägenheter bl.a. de två i gamla studentkorridoren har resulterat i att vi utöver detta beslutat att amortera ca två miljoner extra nu i november.
 • Styrelsen har beslutat att åter aktualisera frågan om hur vi kan ”försköna” innergården. Det har inte kommit in några förslag, men vi har bestämt oss för att plocka fram ett förslag som vi bjuder in boende i föreningen till träff för att diskutera.
 • Bilar i garaget har utsatts för skadegörelse. Se till att garageporten går igen ordentligt då du lämnar garaget.
 • Lokalen på Smedjegatan 24 i markplan är nu uthyrd. Ny hyresgäst är Cleverex. Cleverex jobbar idag inom tre olika branscher: Media, Telecom och Bemanning samt Etableringslots på uppdrag från Arbetsförmedlingen.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Kom ihåg att se över ert brandskydd så att ni har brandvarnare och fungerande batterier.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Hälsningar från
Styrelsen i Brf. Vaksamheten

Informationsbrev maj 2014

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

Händelser:

 • Den ordinarie föreningsstämman hölls som planerat den 20/5, men tyvärr med väldigt få närvarande. Endast 12 st kom varav 9 var eller är styrelseledamöter. Mer engagemang är önskvärt. Det handlar ändå om allas vår trivsel och vår boendemiljö.
 • Den nya styrelsen konstituerade sig 2 juni där vi utnämnde kontaktpersoner samt styrelseposter.
 • De två nya lägenheterna som var den gamla studentkorridoren är sålda. Det var en 2.5:a på 81m2 och en 3.5:a på 124m2, och vinsten på försäljningen uppgår till omk. 1.5 milj. Kr.
 • Lykil har genomfört bytet av trapphusbelysningen under mars-april vilket beräknas ge en framtida besparing på ~35 000 kr/år.
 • Föreningens ekonomi ser bra ut och ingen avgiftshöjning är budgeterad för 2014.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum faktureras föreningen för detta, kostnaden är ca 2000kr/tillfälle. Onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Just nu finns ett ledigt förråd i föreningen. Förrådet är 10m2 och hyrs ut för kortare perioder, kontrakt skrivs på tre månader i taget. Kontakta styrelsen vid intresse.
 • Lokalen på Smedjegatan 24 i markplan som var uthyrd till ”Hela Du Hela Livet” blev ledig från och med 1/5. Lokalen är utannonserad på objektvision och styrelsen letar nu aktivt efter en ny hyresgäst.
 • Kom ihåg att se över ert brandskydd så att ni har brandvarnare och fungerande batterier.

 

hälsningar från,

Styrelsen i Brf. Vaksamheten

Informationsbrev april 2014

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

Pågående aktiviteter:

 • Ordinarie föreningsstämman är planerad att hållas tisdagen den 20 maj, 19:30. Kallelse kommer senare, men motioner måste in senast den 27 april via e-post eller till postlådan i 14c, bv.
 • De två nya lägenheterna är ute för försäljning. 2.5:a på 81m2 och en 3.5:a på 124m2.
 • Lykil byter trapphusbelysningen under april vilket beräknas ge en framtida besparing på ~35 000 kr/år.
 • Föreningens ekonomi ser bra ut och ingen avgiftshöjning är budgeterad för 2014.
 • Kom ihåg att se över ert brandskydd så att ni har brandvarnare och fungerande batterier.
 • Lokalen på Smedjegatan 24 i markplan som är uthyrd till Hela Du Hela Livet är ledig från och med 1/5. Styrelsen letar nu aktivt efter ny hyresgäst.
 • Cyklarna som märktes upp vid höststädningen står fortfarande kvar i cykelställen då vi inte hade plats i källaren just då. Vi får ta hand om dem under sommaren.
 • Planen att bygga om innergården är lagd på is och tas upp igen för planering 2015. Renovering av hissarna i fastigheten har högre prioritet och kommer att påbörjas under hösten.
 • MMA-klubben (MMA Fitness Sweden AB) som har hela källarvåningen under Kriebsensgatan 14 a, b, c expanderar. MMA (Mixed Martial Arts) är en kampsportsvariant som innehåller stor variation av träning och stor del av klubbens verksamhet är Fitness. Tyvärr kan de ibland vara högljuda när de tränar och vi arbetar aktivt med klubben för att komma tillrätta med detta. Om du störs av högt ljud under deras träning så är du välkommen att ringa deras ordförande Siamand Esmaili på 0737500160.

 

hälsningar från,

Styrelsen i Brf. Vaksamheten

Uppmärkta cyklar och påminnelse om grovsopor…

 • Det står en del cyklar på gården och i cykelrummet som styrelsen misstänker saknar ägare. Då föreningen hade städdag märkte vi därför alla cyklar med ett rött snöre. Tag bort snöret från din cykel, så vi vet att det finns en ägare till den. Vi återkommer med ett datum då vi rensar gården från ”övergivna” cyklar.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum faktureras föreningen för detta, kostnaden är ca 2000kr/tillfälle. Onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.

Styrelsen vill även passa på att tacka för en trevlig städdag:) Även om vädret inte var det allra bästa så var vi ändå skapligt många som deltog. Förutom att vi märkte upp cyklarna så rensade vi vindarna från skräp, vi grillade, fikade och pratade en del om eventuella planer och önskemål för vad vi vill med vår innergård. Som vi skrev i vårt nyhetsbrev ser vi gärna att ni kommer med förslag och idéer kring detta.

Mvh Styrelsen.

Höststädning och korvgrillning söndagen 22 september 2013

Höststädning och korvgrillning söndagen den 22 september kl. 10.00 på innergården.

Vi umgås, har trevligt med lite korvgrillning och passar samtidigt på att gå igenom fastigheten för att samla ihop bråte och annat som står på ställen där de inte borde. Vi kommer också att märka upp cyklarna för att i november plocka bort cyklar som är utan ägare.

Varmt välkomna önskar styrelsen i Brf Vaksamheten.

Elektronikskrot

Nu finns ett kärl för mindre elektronikskrot i soprummet intill 22:an. Där kan du slänga icke skrymmande el-artiklar. Större apparater som TV, spis tvättmaskiner o dyl. får INTE lämnas där utan ska även i fortsättningen forslas till Lilla Nyby.

Nyhetsbrev Januari 2012

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

Pågående aktiviteter:
•    Sophämtningen kommer att förändras från och med 2 januari 2012 då Ragn-Sells hämtar det som finns vid Smedjegatan 22 (dvs inte hushållsavfall och komposterbart där EEM har monopol). Säg till om det fungerar bättre eller sämre.

•    Hyrorna (för hyresgästerna) ökar med 2.5 % från och med 1 januari.

•    Underhållsplan (yttre och inre underhåll) för fastigheten har upprättats under december och kommer att leda fram till ytterligare planering under första kvartalet.

•    Underhållsplan för hissarna ska tas fram.

•    Den Obligatoriska Ventilations Kontrollen (OVK) genomfördes och godkändes i slutet av året.

•    En lägenhet på 14 A går till mäklaren för försäljning början av januari. Lägenheten renoverades även till viss del för att ge den ett lyft.

•    Dämpning av grindarna vid Kriebsensgatan kommer att ske under våren samt en automatisk dörröppnare ska monteras (likt den vid Smedjegatan).

•    Ser över möjligheterna att reglera lokalventilationen under nattetid för att spara in el.
•    Webbsidan har uppdaterats och är nu mer informativ och användbar.

•    Styrelsen tar just nu in offerter på fastighetsförsäkring och fastighetsel för att se över möjligheten att få ned kostnaderna. Styrelsen ser även över avtalen för kabel-TV, hissunderhåll mm. samt att försöka få ned räntorna vid lånomplaceringarna under året.

Hälsningar,
Styrelsen i Brf. Vaksamheten