Informationsbrev Mars 2018

 • På förekommen anledning har styrelsen sett ett behov av att se över våra lås, taggar och nycklar. Vi gör just nu en inventering av föreningens alla taggar. Det är ett stort jobb då det inte bara finns taggar till våra 102 lägenheter, utan även funktioner som tex polis, post, ambulans, reklamutdelare, sophämtare, snöskottare osv. Också har taggar till våra lås. När alla taggar inventerats kommer de taggar som inte rapporterats in att blockeras så att de slutar fungera. Vi säkrar också upp vårt ”skalskydd”. Det innebär att låsen i våra grindar, entréer och vindar byts ut. Framöver kommer inte våra nycklar fungera där, utan endast våra taggar kommer att kunna öppna dessa dörrar. Certego har rekommenderat oss att göra så, då vi vet att det finns nycklar ”på vift”. Hör av er om ni har funderingar kring detta.
 • Nu är arbetet med spolning av våra stammar färdigt. Rekommendationer finns att man bör göra det ungefär var 10:de år, för att på så sätt underhålla och skjuta fram behovet av stambyte.
 • Påminnelse: Glöm inte att städa tvättstugan efter dig. Töm torktumlaren på ludd, kasta skräp i papperskorgen, torka av maskiner osv. ”Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i ”.
 • Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren används under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
 • Påminnelse: Logga in på HSB-portalen om du inte redan gjort det. Där hittar du viktiga dokument om vår förening samt info kring ditt eget boende. Kontakta HSB om du av någon anledning inte har kvar ditt lösenord.

Informationsbrev November 2017

 

 • Glädjande nyheter! Ekonomin ser fortsatt god ut. Styrelsen har fattat beslut om oförändrad månadsavgift för 2018 J
 • Har du behov av att torka större mängder tvätt samtidigt? Då kan vi tipsa om att boka tvättstugan på Kriebsensgatan 14B där det finns två torkskåp.
 • Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren används under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
 • Påminnelse: Logga in på HSB-portalen om du inte redan gjort det. Där hittar du viktiga dokument om vår förening samt info kring ditt eget boende. Kontakta HSB om du av någon anledning inte har kvar ditt lösenord.

Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se

Glöm inte att släcka ljusen!

I december varje år ökar antalet ljusbränder jämfört med en vanlig månad. Närapå en fjärdedel av bränderna orsakas av glömda ljus.

Du kan själv minska risken för julbrand genom att följa checklistan nedan:

 • Kolla att brandvarnaren fungerar
 • Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar
 • Ta bort mossa och andra farliga dekorationer
 • Inga ljus på tv:n
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade
 • Inga levande ljus i julgranen
 • Kolla sladdarna till julgransbelysning och adventsljusstakar 
 • Gilla ”Bostadsrättsföreningen Vaksamheten” på    

Information till medlemmar 2 2017

 • Nu är det hög tid att skicka in motioner/förslag som vi ska besluta om på stämman. Närmare information om när stämman äger rum kommer längre fram. Eventuella motioner lämnas till styrelsen via mail eller i föreningens brevlåda på Kriebsensgatan 14C senast fjärde april.
 • Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren är tänkt att man använder under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
 • Renoveringen av innergården stannade upp då kyla och snö satte stopp för slutspurten. Det är inte mycket kvar, men vi väntar på lite mer belysning, lite snickeriarbeten och några fler små detaljer innan allt är färdigt. Det känns som att det blir riktigt bra när allt är färdigtJ
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta: Siamand Esmaili på tel- 073-750 01 60

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Information till medlemmar 1 2017

 • Vart sjätte år måste föreningen klara en Obligatorisk Ventilations Kontroll. Nu i år, 2017 är det dags för oss igen. Arbetet med Smedjegatan och Kriebsensgatan 14c är i stort sätt färdigt och arbetet med Kriebsensgatan 14a och b är i full gång. Det här är ett arbete som har tagit mycket tid och kraft då många lägenheter fått nedslag. Justeringen som behöver göras i vår förening kan inte göras innan alla bostadsrättsinnehavare åtgärdat sina nedslag. Då vi på olika sätt haft problem med ventilationen i vår förening och vi i och med denna ventilationskontroll sett att många fått nedslag vill vi från styrelsen påminna om att läsa föreningens stadgar. Där står bla att man ska kontakta styrelsen innan man utför större renoveringar/förändringar i sin bostadsrätt. Då denna OVK väckt många frågor och funderingar har ett dokument tagits fram, för att förtydliga vad som gäller och hur ventilationen fungerar i just vår förening. Dokumentet delades ut 27/1. Spara dokumentet!
 •  Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren är tänkt att man använder under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
 • Det finns ett ledigt förråd att hyra i föreningen. 4 m2.
 • Kontakta Petrus Rosén för mer information. Tel-070-636 68 58
 • Renoveringen av innergården stannade upp då kyla och snö satte stopp för slutspurten. Det är inte mycket kvar, men vi väntar på lite mer belysning, lite snickeriarbeten och några fler små detaljer innan allt är färdigt. Det känns som att det blir riktigt bra när allt är färdigt
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten