Informationsbrev april 2016

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

GODA NYHETER! Föreningen har tecknat en ny försäkring, i vilken det ingår en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Kontrollera om du har tecknat en sådan försäkring privat. Med största sannolikhet behöver du då inte ha den kvar, men det är viktigt att du undersöker det själv med ditt eget försäkringsbolag. Här har du eventuellt pengar att spara! ☺

Utdrag ur försäkringsvillkor för vår kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring: Allriskskada inkl. brand-, vatten-, inbrotts- och maskinskada. Omfattar också skador på försäkrad egendom p.g.a. räddningstjänstens åverkan. Självrisk: 2 000 SEK per skada (även vattenskada). Försäkringsbelopp: Fullvärde

Övrig information:

 • Det finns lediga förråd att hyra i föreningen. Kontakta Roger hos HSB för mer information, 010-442 55 21.
 • Renovering av innergården: På extrastämman fattade vi beslut i frågan. Vi beslutade om en budget för renoveringen. Vi fattade även beslut om att styrelsen arbetar vidare med det företag som tagit fram vår skiss. De beräknar kunna sätta igång med renoveringen i augusti, då det är bäst tid för plantering och annat.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se
Gilla Bostadsrättsföreningen Vaksamheten på Facebook


Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev februari 2016

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Nu är det hög tid att skicka in motioner/förslag som vi ska besluta om på stämman. Närmare information om när stämman äger rum kommer längre fram. Eventuella motioner lämnas till styrelsen via mejl eller i föreningens brevlåda på Kriebsensgatan 14C senast 31/3 2016.
 • Det finns lediga förråd att hyra i föreningen. Kontakta Lena på HSB för mer information, 010-442 55 23.
 • Renovering av innergården: Nu har styrelsen ett förslag som vi kommer att arbeta vidare med innan föreningen kan fatta beslut i frågan. Vår förhoppning och vårt mål är att renoveringen ska kunna dra igång nu i vår.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se
Gilla Bostadsrättsföreningen Vaksamheten på Facebook


Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev oktober 2015

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Inom ett par månader kommer det att finnas lediga förråd att hyra i föreningen. Kontakta Lena på HSB för mer information, 010-442 55 23.
 • En arkitekt håller på att plocka fram förslag när det gäller renovering av innergården. Styrelsen återkommer i frågan.
 • Påminnelse: Respektera era närboende vad det gäller ljudnivåer, särskilt sent om kvällar och nätter. Tänk även på att inte smälla hårt i dörrarna. Läs i våra stadgar samt i informationsbladet ni fått utdelat.
 • Tvättstugan – Vid bokningsproblem, kontakta Certego 016-10 88 60. Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att städa efter sig då man använt tvättstugan.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Nedan följer några tips till oss alla för en optimal ventilation i våra lägenheter:
 • Undertryck och oljud uppstår när fönsterventiler är helt stängda och luften måste hitta en annan väg som t.ex. brevinkast eller lägenhetsdörrar.
 • Frånluftsventiler i toaletter och klädkammare måste vara rena för att ventilationen ska fungera.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se
Gilla Bostadsrättsföreningen Vaksamheten på Facebook


Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev juni 2015

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Söndagen 24 maj genomfördes årets stämma i Brf Vaksamheten, 16 lägenheter fanns representerade. Beslut ang. renovering av innergården kommer att fattas vid en extra stämma, information och kallelse kommer längre fram.
 • Storstädning av trapphusen kommer att genomföras inom kort.
 • Tvättstugan – Vid bokningsproblem, kontakta Certego, tidigare Swesafe, 016-10 88 60. Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att städa efter sig då man använt tvättstugan.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror. Vecka 37 erbjuder Eskilstuna Energi och Miljö gratis hämtning av grovsopor för privatpersoner, se mer information kring detta på deras hemsida.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Nedan följer några tips till oss alla för en optimal ventilation i våra lägenheter:
 • Undertryck och oljud uppstår när fönsterventiler är helt stängda och luften måste hitta en annan väg som t.ex. brevinkast eller lägenhetsdörrar.
 • Frånluftsventiler i toaletter och klädkammare måste vara rena för att ventilationen ska fungera.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Vi önskar er en riktigt skön sommar!

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev februari 2015

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Tvättstugan – Vid bokningsproblem, kontakta Swesafe 016-108860. Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att städa efter sig då man använt tvättstugan.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Nu är det hög tid att skicka in motioner/förslag som vi ska besluta om på stämman. Närmare information om när stämman äger rum kommer längre fram. Eventuella motioner lämnas till styrelsen senast 17 april.
 • Ni har fortfarande möjlighet att komma med förslag på förändringar/försköning av innergården. Tanken är att vi fattar beslut i frågan på stämman.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • På förekommen anledning har en ventilationskontroll gjorts på Kriebsensgatan 14A och B. De som fått anmärkning har fått återkoppling kring detta. Nedan följer några tips till oss alla för en optimal ventilation i våra lägenheter:
 • Undertryck och oljud uppstår när fönsterventiler är helt stängda och luften måste hitta en annan väg som t.ex. brevinkast eller lägenhetsdörrar.
 • Frånluftsventiler i toaletter och klädkammare måste vara rena för att ventilationen ska fungera.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Informationsbrev december 2014

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Styrelsen bjöd in till Adventsfika 30/11, jätteroligt att så många kom!
 • Glädjande nyheter! Ekonomin ser fortsatt god ut, styrelsen har fattat beslut om oförändrad månadsavgift för 2015.
 • Från årsskiftet ändras tvättiderna, från 5 stycken 3-timmarspass till 4 stycken 4-timmarspass. Detta utifrån synpunkter som lämnats till styrelsen.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Glöm inte att släcka ljusen!

Varje år i december ökar antalet ljusbränder jämfört med en vanlig månad. Närapå en fjärdedel av bränderna orsakas av glömda ljus.

Du kan själv minska risken för julbrand genom att följa checklistan nedan:

 • Kolla att brandvarnaren fungerar
 • Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar
 • Ta bort mossa och andra farliga dekorationer
 • Inga ljus på tv:n
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade
 • Inga levande ljus i julgranen
 • Kolla sladdarna till julgransbelysning och adventsljusstakar

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten tackar för året som gått och önskar er alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!

Informationsbrev oktober 2014

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

Händelser:

 • Föreningens ekonomi ser bra ut. Föreningen äger fortfarande ett tiotal lägenheter. Då hyresgästerna i dessa flyttar säljer vi dessa, 30% av vinsten går direkt till amortering av våra lån. Försäljning av flera lägenheter bl.a. de två i gamla studentkorridoren har resulterat i att vi utöver detta beslutat att amortera ca två miljoner extra nu i november.
 • Styrelsen har beslutat att åter aktualisera frågan om hur vi kan ”försköna” innergården. Det har inte kommit in några förslag, men vi har bestämt oss för att plocka fram ett förslag som vi bjuder in boende i föreningen till träff för att diskutera.
 • Bilar i garaget har utsatts för skadegörelse. Se till att garageporten går igen ordentligt då du lämnar garaget.
 • Lokalen på Smedjegatan 24 i markplan är nu uthyrd. Ny hyresgäst är Cleverex. Cleverex jobbar idag inom tre olika branscher: Media, Telecom och Bemanning samt Etableringslots på uppdrag från Arbetsförmedlingen.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Kom ihåg att se över ert brandskydd så att ni har brandvarnare och fungerande batterier.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Hälsningar från
Styrelsen i Brf. Vaksamheten

Informationsbrev maj 2014

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

Händelser:

 • Den ordinarie föreningsstämman hölls som planerat den 20/5, men tyvärr med väldigt få närvarande. Endast 12 st kom varav 9 var eller är styrelseledamöter. Mer engagemang är önskvärt. Det handlar ändå om allas vår trivsel och vår boendemiljö.
 • Den nya styrelsen konstituerade sig 2 juni där vi utnämnde kontaktpersoner samt styrelseposter.
 • De två nya lägenheterna som var den gamla studentkorridoren är sålda. Det var en 2.5:a på 81m2 och en 3.5:a på 124m2, och vinsten på försäljningen uppgår till omk. 1.5 milj. Kr.
 • Lykil har genomfört bytet av trapphusbelysningen under mars-april vilket beräknas ge en framtida besparing på ~35 000 kr/år.
 • Föreningens ekonomi ser bra ut och ingen avgiftshöjning är budgeterad för 2014.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum faktureras föreningen för detta, kostnaden är ca 2000kr/tillfälle. Onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Just nu finns ett ledigt förråd i föreningen. Förrådet är 10m2 och hyrs ut för kortare perioder, kontrakt skrivs på tre månader i taget. Kontakta styrelsen vid intresse.
 • Lokalen på Smedjegatan 24 i markplan som var uthyrd till ”Hela Du Hela Livet” blev ledig från och med 1/5. Lokalen är utannonserad på objektvision och styrelsen letar nu aktivt efter en ny hyresgäst.
 • Kom ihåg att se över ert brandskydd så att ni har brandvarnare och fungerande batterier.

 

hälsningar från,

Styrelsen i Brf. Vaksamheten