Ang. fastighetens ventilation

Injusteringen av ventilationen i fastigheten är nu klar. Återstår gör en OVK-besiktning som den här gången ska gå smidigt tack vare att huset är genomgånget med injustering och andra åtgärder som har vidtagits. Vid besiktningen kommer man att kontrollera cirka 30% av lägenheterna och lokalerna, mer info kommer i brevlådan till de berörda.

Det är mycket viktigt att man nu inte ändrar, täpper till eller bygger in de frånluftsventiler som finns i lägenheterna. Samt att man vid utbyte av spiskåpor ser till att man ersätter de med kåpor av rätt typ. Det betyder bland annat att man inte får ansluta någon form av fläktar till frånluftskanalerna. Om detta följs slipper vi vidta större åtgärder inför kommande OVK-besiktningar.