Informationsbrev maj 2014

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

Händelser:

  • Den ordinarie föreningsstämman hölls som planerat den 20/5, men tyvärr med väldigt få närvarande. Endast 12 st kom varav 9 var eller är styrelseledamöter. Mer engagemang är önskvärt. Det handlar ändå om allas vår trivsel och vår boendemiljö.
  • Den nya styrelsen konstituerade sig 2 juni där vi utnämnde kontaktpersoner samt styrelseposter.
  • De två nya lägenheterna som var den gamla studentkorridoren är sålda. Det var en 2.5:a på 81m2 och en 3.5:a på 124m2, och vinsten på försäljningen uppgår till omk. 1.5 milj. Kr.
  • Lykil har genomfört bytet av trapphusbelysningen under mars-april vilket beräknas ge en framtida besparing på ~35 000 kr/år.
  • Föreningens ekonomi ser bra ut och ingen avgiftshöjning är budgeterad för 2014.
  • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum faktureras föreningen för detta, kostnaden är ca 2000kr/tillfälle. Onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
  • Just nu finns ett ledigt förråd i föreningen. Förrådet är 10m2 och hyrs ut för kortare perioder, kontrakt skrivs på tre månader i taget. Kontakta styrelsen vid intresse.
  • Lokalen på Smedjegatan 24 i markplan som var uthyrd till ”Hela Du Hela Livet” blev ledig från och med 1/5. Lokalen är utannonserad på objektvision och styrelsen letar nu aktivt efter en ny hyresgäst.
  • Kom ihåg att se över ert brandskydd så att ni har brandvarnare och fungerande batterier.

 

hälsningar från,

Styrelsen i Brf. Vaksamheten