Informationsbrev oktober 2014

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

Händelser:

  • Föreningens ekonomi ser bra ut. Föreningen äger fortfarande ett tiotal lägenheter. Då hyresgästerna i dessa flyttar säljer vi dessa, 30% av vinsten går direkt till amortering av våra lån. Försäljning av flera lägenheter bl.a. de två i gamla studentkorridoren har resulterat i att vi utöver detta beslutat att amortera ca två miljoner extra nu i november.
  • Styrelsen har beslutat att åter aktualisera frågan om hur vi kan ”försköna” innergården. Det har inte kommit in några förslag, men vi har bestämt oss för att plocka fram ett förslag som vi bjuder in boende i föreningen till träff för att diskutera.
  • Bilar i garaget har utsatts för skadegörelse. Se till att garageporten går igen ordentligt då du lämnar garaget.
  • Lokalen på Smedjegatan 24 i markplan är nu uthyrd. Ny hyresgäst är Cleverex. Cleverex jobbar idag inom tre olika branscher: Media, Telecom och Bemanning samt Etableringslots på uppdrag från Arbetsförmedlingen.
  • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
  • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
  • Kom ihåg att se över ert brandskydd så att ni har brandvarnare och fungerande batterier.
  • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
  • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Hälsningar från
Styrelsen i Brf. Vaksamheten