Informationsbrev juni 2015

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Söndagen 24 maj genomfördes årets stämma i Brf Vaksamheten, 16 lägenheter fanns representerade. Beslut ang. renovering av innergården kommer att fattas vid en extra stämma, information och kallelse kommer längre fram.
 • Storstädning av trapphusen kommer att genomföras inom kort.
 • Tvättstugan – Vid bokningsproblem, kontakta Certego, tidigare Swesafe, 016-10 88 60. Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att städa efter sig då man använt tvättstugan.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Styrelsen vill också passa på att påminna alla om att man själv ansvarar för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror. Vecka 37 erbjuder Eskilstuna Energi och Miljö gratis hämtning av grovsopor för privatpersoner, se mer information kring detta på deras hemsida.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Nedan följer några tips till oss alla för en optimal ventilation i våra lägenheter:
 • Undertryck och oljud uppstår när fönsterventiler är helt stängda och luften måste hitta en annan väg som t.ex. brevinkast eller lägenhetsdörrar.
 • Frånluftsventiler i toaletter och klädkammare måste vara rena för att ventilationen ska fungera.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se

Vi önskar er en riktigt skön sommar!

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten