Informationsbrev oktober 2015

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

 • Inom ett par månader kommer det att finnas lediga förråd att hyra i föreningen. Kontakta Lena på HSB för mer information, 010-442 55 23.
 • En arkitekt håller på att plocka fram förslag när det gäller renovering av innergården. Styrelsen återkommer i frågan.
 • Påminnelse: Respektera era närboende vad det gäller ljudnivåer, särskilt sent om kvällar och nätter. Tänk även på att inte smälla hårt i dörrarna. Läs i våra stadgar samt i informationsbladet ni fått utdelat.
 • Tvättstugan – Vid bokningsproblem, kontakta Certego 016-10 88 60. Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att städa efter sig då man använt tvättstugan.
 • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
 • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
 • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
 • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
 • Nedan följer några tips till oss alla för en optimal ventilation i våra lägenheter:
 • Undertryck och oljud uppstår när fönsterventiler är helt stängda och luften måste hitta en annan väg som t.ex. brevinkast eller lägenhetsdörrar.
 • Frånluftsventiler i toaletter och klädkammare måste vara rena för att ventilationen ska fungera.
 • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
 • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se
Gilla Bostadsrättsföreningen Vaksamheten på Facebook


Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten