Informationsbrev februari 2016

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende.

  • Nu är det hög tid att skicka in motioner/förslag som vi ska besluta om på stämman. Närmare information om när stämman äger rum kommer längre fram. Eventuella motioner lämnas till styrelsen via mejl eller i föreningens brevlåda på Kriebsensgatan 14C senast 31/3 2016.
  • Det finns lediga förråd att hyra i föreningen. Kontakta Lena på HSB för mer information, 010-442 55 23.
  • Renovering av innergården: Nu har styrelsen ett förslag som vi kommer att arbeta vidare med innan föreningen kan fatta beslut i frågan. Vår förhoppning och vårt mål är att renoveringen ska kunna dra igång nu i vår.
  • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
  • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
  • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
  • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
  • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
  • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se
Gilla Bostadsrättsföreningen Vaksamheten på Facebook


Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten