Information till medlemmar 1 2017

  • Vart sjätte år måste föreningen klara en Obligatorisk Ventilations Kontroll. Nu i år, 2017 är det dags för oss igen. Arbetet med Smedjegatan och Kriebsensgatan 14c är i stort sätt färdigt och arbetet med Kriebsensgatan 14a och b är i full gång. Det här är ett arbete som har tagit mycket tid och kraft då många lägenheter fått nedslag. Justeringen som behöver göras i vår förening kan inte göras innan alla bostadsrättsinnehavare åtgärdat sina nedslag. Då vi på olika sätt haft problem med ventilationen i vår förening och vi i och med denna ventilationskontroll sett att många fått nedslag vill vi från styrelsen påminna om att läsa föreningens stadgar. Där står bla att man ska kontakta styrelsen innan man utför större renoveringar/förändringar i sin bostadsrätt. Då denna OVK väckt många frågor och funderingar har ett dokument tagits fram, för att förtydliga vad som gäller och hur ventilationen fungerar i just vår förening. Dokumentet delades ut 27/1. Spara dokumentet!
  •  Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren är tänkt att man använder under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
  • Det finns ett ledigt förråd att hyra i föreningen. 4 m2.
  • Kontakta Petrus Rosén för mer information. Tel-070-636 68 58
  • Renoveringen av innergården stannade upp då kyla och snö satte stopp för slutspurten. Det är inte mycket kvar, men vi väntar på lite mer belysning, lite snickeriarbeten och några fler små detaljer innan allt är färdigt. Det känns som att det blir riktigt bra när allt är färdigt
  • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.

Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten