Nyhetsbrev Januari 2012

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

Pågående aktiviteter:
•    Sophämtningen kommer att förändras från och med 2 januari 2012 då Ragn-Sells hämtar det som finns vid Smedjegatan 22 (dvs inte hushållsavfall och komposterbart där EEM har monopol). Säg till om det fungerar bättre eller sämre.

•    Hyrorna (för hyresgästerna) ökar med 2.5 % från och med 1 januari.

•    Underhållsplan (yttre och inre underhåll) för fastigheten har upprättats under december och kommer att leda fram till ytterligare planering under första kvartalet.

•    Underhållsplan för hissarna ska tas fram.

•    Den Obligatoriska Ventilations Kontrollen (OVK) genomfördes och godkändes i slutet av året.

•    En lägenhet på 14 A går till mäklaren för försäljning början av januari. Lägenheten renoverades även till viss del för att ge den ett lyft.

•    Dämpning av grindarna vid Kriebsensgatan kommer att ske under våren samt en automatisk dörröppnare ska monteras (likt den vid Smedjegatan).

•    Ser över möjligheterna att reglera lokalventilationen under nattetid för att spara in el.
•    Webbsidan har uppdaterats och är nu mer informativ och användbar.

•    Styrelsen tar just nu in offerter på fastighetsförsäkring och fastighetsel för att se över möjligheten att få ned kostnaderna. Styrelsen ser även över avtalen för kabel-TV, hissunderhåll mm. samt att försöka få ned räntorna vid lånomplaceringarna under året.

Hälsningar,
Styrelsen i Brf. Vaksamheten