Elektronikskrot

Nu finns ett kärl för mindre elektronikskrot i soprummet intill 22:an. Där kan du slänga icke skrymmande el-artiklar. Större apparater som TV, spis tvättmaskiner o dyl. får INTE lämnas där utan ska även i fortsättningen forslas till Lilla Nyby.