Informationsbrev Mars 2018

  • På förekommen anledning har styrelsen sett ett behov av att se över våra lås, taggar och nycklar. Vi gör just nu en inventering av föreningens alla taggar. Det är ett stort jobb då det inte bara finns taggar till våra 102 lägenheter, utan även funktioner som tex polis, post, ambulans, reklamutdelare, sophämtare, snöskottare osv. Också har taggar till våra lås. När alla taggar inventerats kommer de taggar som inte rapporterats in att blockeras så att de slutar fungera. Vi säkrar också upp vårt ”skalskydd”. Det innebär att låsen i våra grindar, entréer och vindar byts ut. Framöver kommer inte våra nycklar fungera där, utan endast våra taggar kommer att kunna öppna dessa dörrar. Certego har rekommenderat oss att göra så, då vi vet att det finns nycklar ”på vift”. Hör av er om ni har funderingar kring detta.
  • Nu är arbetet med spolning av våra stammar färdigt. Rekommendationer finns att man bör göra det ungefär var 10:de år, för att på så sätt underhålla och skjuta fram behovet av stambyte.
  • Påminnelse: Glöm inte att städa tvättstugan efter dig. Töm torktumlaren på ludd, kasta skräp i papperskorgen, torka av maskiner osv. ”Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i ”.
  • Förtydligande angående föreningens störningsjour, Securitas. Numret finns på våra anslagstavlor i trapphusen. Jouren används under ”icke kontorstid” vid akuta situationer som tex översvämning, granne som stör osv. Varje gång störningsjouren skickas ut kostar det 2500kr. Om granne X stör och granne Y skickar efter Securitas, så går fakturan till granne X som stör. (Det här är ett exempel, det är inte alltid så enkelt vem som ska bekosta utryckningen). Självklart ska man använda sig av störningsjouren om det behövs, men detta förtydligar vad det kostar.
  • Påminnelse: Logga in på HSB-portalen om du inte redan gjort det. Där hittar du viktiga dokument om vår förening samt info kring ditt eget boende. Kontakta HSB om du av någon anledning inte har kvar ditt lösenord.