Informationsbrev

BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN VAKSAMHETEN

Information till boende

Styrelseaktiviteter

Datum 2016-04-25

 

I detta informationsbrev så vill styrelsen informera om pågående aktiviteter som påverkar oss boende. Normalt så har styrelsen månadsvisa möten och många aktiviteter mellan dessa möten och det är dessa aktiviteter och beslut som vi vill belysa.

GODA NYHETER! Föreningen har tecknat en ny försäkring, i vilken det ingår en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Kontrollera om du har tecknat en sådan försäkring privat. Med största sannolikhet behöver du då inte ha den kvar, men det är viktigt att du undersöker det själv med ditt eget försäkringsbolag. Här har du eventuellt pengar att spara! ☺

Utdrag ur försäkringsvillkor för vår kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring: Allriskskada inkl. brand-, vatten-, inbrotts- och maskinskada. Omfattar också skador på försäkrad egendom p.g.a. räddningstjänstens åverkan. Självrisk: 2 000 SEK per skada (även vattenskada). Försäkringsbelopp: Fullvärde

Övrig information:

  • Det finns lediga förråd att hyra i föreningen. Kontakta Roger hos HSB för mer information, 010-442 55 21.
  • Renovering av innergården: På extrastämman fattade vi beslut i frågan. Vi beslutade om en budget för renoveringen. Vi fattade även beslut om att styrelsen arbetar vidare med det företag som tagit fram vår skiss. De beräknar kunna sätta igång med renoveringen i augusti, då det är bäst tid för plantering och annat.
  • Brf Vaksamheten har ingen valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå namn till föreningens styrelse som de boende sedan väljer på stämman. Kontakta oss i styrelsen om det finns någon som är intresserad och skulle vilja bli valberedare.
  • Påminnelse: Kontakta Gimlä vid felanmälan, inte styrelsen. Gimlä kontaktar styrelsen om det är något vi behöver besluta om i samband med felanmälan.
  • Påminnelse: Man ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor. Då sådant ställs i något av våra soprum eller på vinden faktureras föreningen för detta, onödiga kostnader som dessa påverkar självklart våra hyror.
  • Vid funderingar eller synpunkter angående MMA som hyr lokalerna i källarplan på Kriebsensgatan 14, vänligen kontakta Siamand Esmaili 073-750 01 60.
  • Adressen till föreningens hemsida är: www.vaksamheten.se
  • För kontakt med styrelsen via e-post: kontakt@vaksamheten.se
Gilla Bostadsrättsföreningen Vaksamheten på Facebook


Hälsningar styrelsen i Bostadsrättsföreningen Vaksamheten

Styrelsen kan även kontaktas genom post i brevlådan på Kriebsensgatan 14C bv samt via formuläret på kontaktsidan.