Styrelsen

Styrelsen består av:

Camilla Holmgren – Ordförande
Linda Bjelkemark – Vice ordförande/Sekreterare
Chris Einarsson – Kassör
Jonas Björklund – Ledamot
Petrus Rosén – Ledamot
Angela Lindstam – Ledamot
Mikael Stenbäck – Ledamot